Om skolan

Wendesgymnasiet har ett gott rykte och samarbete med branscherna vi utbildar mot, vilket ger goda möjligheter till ett jobb efter studierna.


Anläggningsarbete på skolan.

På  Wendesgymnasiet kan du studera på Bygg- och anläggningsprogrammet, Fordon- och transportprogrammet samt VVS- och fastighetsprogrammet. Alla våra nationella program har minst 15 veckors arbetsplatsförlagt lärande (APL) i utbildningen.  Det ger dig en möjlighet att komma ut i arbetslivet och knyta kontakter med framtida arbetsplatser.  

De branscher våra program utbildar för vittnar om ett stort behov av välutbildad arbetskraft.

Du väljer din inriktning under årskurs ett. Till de olika inriktningarna är det begränsade platser.

Du kan välja den grundläggande högskolebehörigheten i samband med inriktningsvalet till årskurs 2. Med en yrkesexamen i ryggen kan du även studera vidare på yrkeshögskola  eller högskola/ universitet.

Vi har såväl goda lokaler som fin utrustning och en erfaren lärarkår som garanterar en utbildning med hög kvalitet.

Bild på elev på Wendesgymnasiet

Meddela fel på sidan

Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

* Obligatoriskt om du vill få svar

Det du skickar till kommunen blir allmän handling.

Läs mer