Läsår, ledighet och studiedagar

När börjar och slutar läsåret? När har vi studiedagar och lov?

Läsåret 2023/2024:

Elevernas läsår 2023-08-15 - 2024-06-05

Hösttermin: 2023-08-15 - 2023-12-22

Vårtermin: 2024-01-11 - 2024-06-05

Höstlov: 2023-10-30 - 2023-11-03

Sportlov: 2024-02-19 - 2024-02-23

Påsklov: 2024-04-02 - 2024-04-05

Övriga lovdagar:

2024-05-10

Studiedagar:

2023-09-26

2024-01-09

2024-01-10

2024-02-26

Meddela fel på sidan

Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

* Obligatoriskt om du vill få svar

Det du skickar till kommunen blir allmän handling.