Elevinformation

Information om skolan. Läs om matsalen, elevhälsan, biblioteket och Chromebooks

Wendesgymnasiets matsal

Drivs av ISS Mat & Dryck, mobilnummer: 0734-365508.

Öppettider:

Lunch serveras mellan kl 11.00-12.45. Matsalen har öppet mellan kl 08.00-10.30 samt 13.15-14.30, för försäljning av baguetter och dryck. Under lov och studiedagar serveras ingen lunch.

Till lunch serveras två varmrätter och ett vegetariskt alternativ, salladsbuffé, smör, bröd, dricka och kaffe/te. Vi serverar även specialkost.

Matsedel

Elevhälsa

Elevhälsoteamet utgörs av rektorer, skolsköterska, kurator, specialpedagog, speciallärare och studie- och yrkesvägledare. Vi fungerar som en stödresurs på skolan och har en helhetssyn kring elevers behov av olika typer av stöd utifrån sina individuella förutsättningar och mål. Vi arbetar förebyggande och hälsofrämjande. Vi har regelbundna träffar.

Blankett för rekvisition av journalhandling finns under e-tjänster längre ner på sidan.

Biblioteket

På biblioteket jobbar en utbildad bibliotekarie samt en biblioteksassistent. Biblioteket är öppet alla dagar i veckan. Biblioteket erbjuder följande tjänster som stöd i elevernas lärande. 

Informationssökning 

Att söka information till ett arbete är en process. Från det att du får uppgiften till dess att du är klar.

Många av bibliotekets söktjänster finns under "Bokmärken" som finns på elevernas Chromebooks. 

Läsfrämjande

Bibliotekets böcker är inköpta för att passa just de elever som går på skolan. Bibliotekarien hjälper till att matcha bok med elev, en viktig del i att motivera eleverna till att läsa. 

Bibliotekarien kan även stötta läraren med att ha boksamtal med eleverna. 

Källkritik

När du söker efter information måste du alltid vara kritiskt. Allt är inte vad det utger sig för att vara. Du måste vara aktiv när du bedömer dina källor!

Fråga dig alltid:

  • Vem/vilka har skrivit?
  • Vilket är syftet?
  • När är det skrivet?

Bibliotekarie och lärare kan tillsammans planera hur källkritisk undervisning i klassrummet ska se ut.

Chromebooks

På Wendesgymnasiet får du en chromebook som ett hjälpmedel under din studietid. Inloggningsuppgifter får du vid skolstart. 

 Elever på Wendesgymnasiet

   • Meddela fel på sidan

    Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

    * Obligatoriskt om du vill få svar

    Det du skickar till kommunen blir allmän handling.