Bibliotek

Wendes bibliotek har öppet alla skoldagar. Biblioteket är en resurs för skolans elever och personal.

Vad erbjuder biblioteket?

Här hittar du böcker, tidningar och tidskrifter och informationskällor i form av databaser och andra elektroniska medier. Här får du hjälp med att hitta material och böcker som du vill läsa bara för nöjes skull eller för skolarbete. 

Här finns studieplatser både för enskilda studier och studierum där det passar bra att arbeta tillsammans.

Bibliotekarien erbjuder handledning och stöd i informationssökning och källkritik. Bibliotekarien samverkar med lärare inom undervisningen för att utveckla elevernas källkritiska förhållningssätt. Även läsfrämjande insatser i form av att bevaka och köpa in aktuell skön- och facklitteratur, med boktips och inplanerade bokprat för klasser tillsammans med lärarna.

Biblioteket är en pedagogisk resurs i skolarbetet. Syftet med biblioteksverksamheten är att alla elever ska nå ökad måluppfyllelse.

Läsa på flera sätt

En viktig del i bibliotekets arbete är att stötta elever som har behov av att lyssna på böcker eller av böcker med ett enklare språk. Det gör biblioteket genom att skapa konton för egen nedladdning av talböcker i Legimus och till Inläsningstjänst där man kan lyssna på sina läromedel.

Du som elev når våra informationstjänster och bibliotekskatalogen via Bokmärken i ditt googlekonto. Hör av dig om något inte fungerar eller du vill ha hjälp med hur du kan använda dem.

Meddela fel på sidan

Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

* Obligatoriskt om du vill få svar

Det du skickar till kommunen blir allmän handling.

Kontakt

Kontakt

Skolområde: Gymnasieskola / Vuxenutbildning

Telefon

0724 - 67 84 73

Besöksadress

Artillerivägen 12

291 63 Kristianstad