Språkintroduktion – (IMSPR)

Språkintroduktionen är en språkutvecklande verksamhet som riktar sig till nyanlända ungdomar mellan 16 och 19 år samt till ungdomar som har varit längre tid i Sverige men ännu inte uppnått kraven för svenska som andraspråk motsvarande årskurs 6.

Utbildningen fokuserar på det svenska språket och för att nå maximal språkutveckling. Undervisningen sker även i andra ämnen såsom ma, no och so.

Hos oss läser du tillsammans med elever från olika länder och i grupperingar beroende på skolbakgrund. Eleverna grupperas på olika sätt bland annat beroende på skolbakgrund. Vi lyfter fram betydelsen av dina tidigare kunskaper.

När du uppnått kraven i svenska som andraspråk för åk 6 flyttas du över till introduktionsprogrammet IMIND eller annan utbildning.

  • Meddela fel på sidan

    Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

    * Obligatoriskt om du vill få svar

    Det du skickar till kommunen blir allmän handling.