Individuellt alternativ – (IMIND)

Individuellt alternativ ska leda vidare till nationellt program, annan utbildning eller till arbetsmarknaden via praktik och lämpliga individuellt anpassade kurser.

Individuellt alternativ är till för dig som saknar behörighet till ett nationellt program. Tillsammans med studie- och yrkesvägledare lägger du upp dina studier där dina behov står i centrum. Det ska leda vidare till nationellt program, annan utbildning eller till arbetsmarknaden via praktik och lämpliga individuellt anpassade kurser.

Studier i mindre grupp

Vi erbjuder undervisning i liten grupp på grundskolenivå i de grundskoleämnen som du saknar godkända betyg i och hela eller delar av gymnasiekurserna matematik och engelska. Har du tänkt dig kombinationen studier med praktik så hjälper vår praktiksamordnare till med praktikplats. På IMIND kan det även ingå andra insatser för att öka elevernas skolmotivation och kännedom om livet utanför skolan. 

  • Meddela fel på sidan

    Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

    * Obligatoriskt om du vill få svar

    Det du skickar till kommunen blir allmän handling.

Kontakt

Söderportgymnasiets Reception

Skolområde: Gymnasieskola / Vuxenutbildning

Telefon

044-13 52 91

Besöksadress

Västra Boulevarden 53

291 31 Kristianstad

Fler kontakter

Nina Olin

Rektor

0724-67 81 62

Karin Boudebba

Studie- och yrkesvägledare

0729-84 89 76