Individuella programmet

Det individuella programmet på gymnasiesärskolan förbereder eleverna på olika sätt för vuxenlivet. Det är en anpassad utbildning som med fokus på utveckling av kunskaper och färdigheter som hjälper eleven att uppnå en större självständighet

Det blir en bra grund för yrkesverksamhet, personlig utveckling, ett aktivt samhällsdeltagande och en social gemenskap. 

Eleverna får använda sina teoretiska kunskaper i vardagen och lära sig att utföra praktiska sysslor som de har nytta av i både vardagslivet och i ett framtida arbete/sysselsättning. Ungdomar med funktionshinder får möjlighet att upptäcka och utforska sin omvärld. De utvecklar sin förmåga att kommunicera med andra människor och deltar i samhället.  

  • Meddela fel på sidan

    Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

    * Obligatoriskt om du vill få svar

    Det du skickar till kommunen blir allmän handling.