Gymnasiesärskolan

Gymnasiesärskolan är för dig som behöver mer tid och stöd i din utbildning. Ditt behov har utretts och du har tagits emot i särskolan. Utbildningen är fyraårig.

Du kan gå ett nationellt yrkesprogram där du läser olika ämnen och kurser som tillsammans blir 2500 poäng. I alla dina kurser får du betyg A-E. Har du större behov av stöd kan du gå det individuella programmet. Där läser du ämnesområden och du får inte betyg.

Vi erbjuder de nationella yrkesprogrammen

 • Administration, handel och varuhantering för dig som vill jobba inom handel och service
 • Hälsa, vård och omsorg för dig som vill jobba inom vård, fritid, kost eller hälsa
 • Fordonsvård och godshantering för dig som vill jobba med bilvård och motorer.
 • Hotell, restaurang och bageri för dig som vill jobba med matlagning, bakning och livsmedel eller ta hand om gäster på hotell och restaurang.

Hos oss har alla elever praktik. På det individuella programmet utformas din praktik efter dina förutsättningar. Går du ett nationellt program har du minst 22 veckors APL (arbetsplatsförlagt lärande) inom ditt yrkesområde. Ditt fjärde år hjälper vi dig att hitta den plats som skulle kunna leda till ett framtida jobb.

Större utmaningar

Kanske vill du ha större utmaningar i något ämne? Vi hjälper dig att lägga upp en studieplan utifrån dina förutsättningar.

Gymnasiesärskolan, en del av Söderport

På Söderportgymnasiet är särskolan integrerad med gymnasieskolan. Du har tillgång till samma undervisningslokaler, bibliotek, elevcafé och elevaktiviteter som alla Söderportelever.
Om du har förutsättningar och vilja kan du läsa kurser ur gymnasieskolans program. Det blir så mycket lättare när allt finns på samma skola.

 • Meddela fel på sidan

  Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

  * Obligatoriskt om du vill få svar

  Det du skickar till kommunen blir allmän handling.