Sjukanmälan/Ledighetsansökan

Tänk på att du missar undervisning och information när du inte är i skolan. Du har själv ett ansvar för att informera dig om vad som hänt när du har varit borta

Vi använder edWise som frånvarosystem. Omyndig elev ska sjukanmälas av vårdnadshavare.

Vid varje lektionstillfälle antecknas frånvarande elever och elever som kommer för sent. Om frånvaron är alltför hög kontaktar läraren vårdnadshavarna.

Elever får automatiskt inloggning och föräldrar till omyndiga elever kan logga in med hjälp av Bank-id. Den dagen som eleven blir myndig kopplas automatiskt föräldrarnas konto bort.

Frånvaro vid praktik (arbetsplatsförlagd utbildning, APU/APL) anmäls till både praktikplatsen och skolan. Om du blir sjuk eller måste lämna lektionerna under skoldagen måste någon av dina vårdnadshavare sjukanmäla dig.

Om inte närvaron förbättras efter varning kontaktar skolan CSN.

  • Meddela fel på sidan

    Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

    * Obligatoriskt om du vill få svar

    Det du skickar till kommunen blir allmän handling.