Skolsköterska/Skolläkare

Skolhälsovården är framförallt förebyggande. Eleverna erbjuds ett hälsobesök under sin gymnasietid

För att vi på bästa sätt ska kunna ta hand om dig vill vi att du snarast meddelar skolsköterskan om du har någon speciell sjukdom, till exempel epilepsi, svår astma, allergi eller blödningssjukdom etc. Alla läkarintyg lämnas till skolsköterskan i original. Läkarintyg kan intyga besvär som kan försvåra eller förhindra deltagande i undervisning, men inte befria från undervisning (rektor beslutar). Läkarintyg lämnas till skolsköterskan om du behöver specialkost.

Olycksfall under skoltid skall alltid rapporteras till skolhälsovården.  

Skolläkare Kristina Gergiev har tidsbestämd mottagning , tid bokas via din skolsköterska.   

  • Meddela fel på sidan

    Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

    * Obligatoriskt om du vill få svar

    Det du skickar till kommunen blir allmän handling.

Kontakt

Söderportgymnasiets Reception

Skolområde: Gymnasieskola / Vuxenutbildning

Telefon

044-13 52 91

Besöksadress

Västra Boulevarden 53

291 31 Kristianstad

Fler kontakter

Agneta Roth

Skolsköterska

044-13 52 96

0733-13 52 96

Agneta är skolsköterska för Ekonomiprogrammet (EK) och Samhällsprogrammet (SA)

Sylvia Olander

Skolsköterska

0733-13 58 20

Sylvia är skolsköterska för Introduktionsprogrammet (IM), International Baccalaureate (IB), Handels- och Administrationsprogrammet (HA) och Naturvetenskapsprogrammet (NA)

Vision

Vision

Söderportgymnasiet vill vara en skola där varje elev ska kunna känna att hen har lyckats med hänsyn till sina personliga förutsättningar och mål.

Program