Vill du besöka oss?

Om du behöver besöka något av våra program för att kunna göra ett välgrundat gymnasieval se respektive program nedan för mer information.

Alla besök hos oss bokas via din nuvarande SYV i grundskolan och du får mer information i samband med bokningen.

Barn- och fritidsprogrammet (BF)
Vi kommer erbjuda skuggning på barn- och fritidsprogrammet. Boka tid för skuggning görs via systemet Simplesignup som din SYV på din grundskola hjälper dig med.

Ekonomiprogrammet (EK)
På EK erbjuds möjlighet till ett studiebesök där du som elev får information om programmet, en rundvandring i skolans lokaler samt träffa lärare och elever tillsammans med andra elever från årskurs 9. 

Under vårterminen anordnas studiebesök onsdagen den 1 februari kl 13:45 till ca 15:00.

Bokning för studiebesök görs via simplesignup som din SYV på din grundskola får tillgång till.

Gymnasiesärskolan
Vi kommer erbjuda skuggning på gymnasiesärskolan. Bokning görs via simplesignup via länk som din SYV på din grundskola får tillgång till.

International Baccalaureate (IB)
Vi kommer erbjuda skuggning på IB-programmet under början av vårterminen, vecka 3 till 5.
Bokningslänk med aktuella dagar och tider skickas ut till din SYV i grundskolan inför vårterminen.

Naturvetenskapsprogrammet (NA)
Vi kommer erbjuda skuggning på NA-programmet. Bokning görs via simplesignup via länk som din SYV på din grundskola får tillgång till.

Samhällsvetenskapsprogrammet (SA)
Vi kommer att erbjuda studiebesök på samhällsprogrammet som liknar det upplägg som erbjuds på öppet hus. Datum är ännu inte fastställda. 
Bokning görs via simplesignup via länk som din SYV i grundskolan får tillgång till.

Vård- och omsorgsprogrammet (VO)
Vi kommer att erbjuda skuggningar på vård och omsorgsprogrammet. 
Bokning görs via simplesignup via länk som din SYV i grundskolan får tillgång till.

Kontakta gärna någon av våra studie- och yrkesvägledare om du har frågor:

Berat Halili - berat.halili@utb.kristianstad.se  (SA och VO)

Liselott Bertilsson - liselott.bertilsson@utb.kristianstad.se  (EK, IB och NA)

Karin Boudebba - karin.boudebba@utb.kristianstad.se  (BF)

Eva Lindros - eva.lindros@utb.kristianstad.se   (Gysär)

Meddela fel på sidan

Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

* Obligatoriskt om du vill få svar

Det du skickar till kommunen blir allmän handling.