Habilitering

På Riksgymnasiet har du möjlighet att ha habilitering schemalagd under skoldagen. Vi erbjuder arbetsterapeut, kurator, logoped, läkare, psykolog, sjukgymnast och sjuksköterska. Habiliteringen tillhör Region Skåne.

Habiliteringens uppgift är att genom stöd och behandling ge dig möjlighet att utifrån dina förutsättningar genomföra din gymnasieutbildning.

Habiliteringen arbetar utifrån en helhetssyn, där elevernas behov ses i ett socialt, pedagogiskt, medicinskt och psykologiskt perspektiv.

Habiliteringen vill: 

  • Tillsammans med dig upprätthålla och förbättra dina funktioner samt begränsa följderna av funktionsnedsättningen. 
  • Tillsammans med dig förbereda framtida boende och service, utbildning, arbete eller annan sysselsättning samt stimulera till meningsfull fritid.
  • Ge dig kunskap om hur man använder sig av samhällets resurser under studietiden och senare i livet.
  • Att du blir specialist på din funktionsnedsättning.. 

På vår habilitering arbetar vi i team som består av arbetsterapeut, kurator, läkare, sjukgymnast, logoped, psykolog och sjuksköterska. Vi har ett nära samarbete med elevhem och skola.

Meddela fel på sidan

Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

* Obligatoriskt om du vill få svar

Det du skickar till kommunen blir allmän handling.

Kontakt

Habilitering

Skolområde: Gymnasieskola / Vuxenutbildning

Telefon

044-19 46 00

Besöksadress

Västra Boulevarden 47

291 30 Kristianstad

Fler kontakter

Maria Löwegren

Habiliteringschef

0706-18 46 17