Introduktionsprogram

Introduktionsprogrammet vänder sig till dig som inte är behörig till ett nationellt program. Du kan läsa in din behörighet så du kan söka in på ett nationellt program, eller studera grundskolekurser och gymnasiekurser i kombination med praktik för att därefter kunna söka dig ut på arbetsmarknaden.

Vad innebär Introduktionsprogram på Österänggymnasiet

Behöriga och engagerade lärare bedriver undervisning i små grupper och vi har god tillgång till specialpedagog, skolsköterska, kuratorer och studie- och yrkesvägledare. Det är dina behov och önskemål som står i centrum och i samråd med studie- och yrkesvägledare tar vi fram en individuell studieplan och schema. Vi erbjuder undervisning på grundskolenivå i följande ämnen:

 • Svenska/Svenska som andraspråk
 • Engelska
 • Matematik
 • SO (Historia, Samhällskunskap, Religion, Geografi)
 • NO (Fysik, Kemi, Biologi)
 • Teknik
 • Hemkunskap
 • Idrott
 • Bild
 • Musik
 • Slöjd

Det finns också möjlighet att, i mån av plats, läsa gymnasiekurser tillsammans med elever på nationella program.

Våra praktiksamordnare hjälper till med praktikplatser för de elever som så önskar.

Alla våra elever kommer att få möjlighet att "prova på" det, eller de, nationella program som de är intresserade av att söka vidare till.

Vi jobbar aktivt med värdegrundsfrågor och integration. Eleven i centrum och allas lika värde är viktiga hörnstenar för vårt arbete.

De program som erbjuds är:

Använd pilarna för att bläddra höger och vänster
ProgramIMVIMYIMIAIMS
Målgrupp Obehöriga till nationellt program. Elever som önskar studier inom nationellt yrkesprogram. Obehöriga till nationellt program. Elever som önskar studier inom nationellt yrkesprogram eller etablering på arbetsmarknaden. Obehöriga till nationellt program. Elever med omfattande kunskapsbrister från grundskolan eller låg motivation för studier. Elever som önskar studier inför fortsatt studerande eller etablering på arbetsmarknaden. Obehöriga på nationellt program. Elever med omfattande kunskapsbrister i svenska utifrån kunskapskraven för årskurs 6 som önskar studier som förberedelse inför fortsatta studier eller etablering på arbetsmarknaden.
Syfte Uppnå behörighet till önskat yrkesprogram samtidigt som studier inom önskat program påbörjas. Uppnå behörighet till önskat nationellt yrkesprogram eller uppnå etablering på arbetsmarknaden inom önskat yrkesområde samtidigt som studier i kurser som ingår i önskat program eller yrkesområde påbörjas. Uppnå kunskaper eller motivation inför fortsatta studier inom introduktionsprogram, nationellt program, annan utbildningsverksamhet eller etablering på arbetsmarknaden. Uppnå kunskaper i svenska motsvarande kunskapskraven för årskurs 6 inför fortsatta studier inom introduktionsprogram, nationellt program, annan utbildningsverksamhet eller etablering på arbetsmarknaden.
Omfattning Utbildningen är upp till tre år lång och avser heltidsstudier. Särskilda antagningskrav utifrån betyg från grundskola finns. Utbildningen är upp till tre år lång och avser heltidsstudier. Utbildningen är upp till tre år lång och avser heltidsstudier. För elever inom rh-anpassad utbildning kan beslut fattas om studier upp till 4 år. Utbildningen är upp till tre år lång och avser heltidsstudier. För elever inom rh-anpassad utbildning kan beslut fattas om studier upp till 4 år.
Utformning För enskild elev eller grupp. Utbildningen skall innehålla de grundskoleämnen som eleven saknar godkänt betyg i för önskat nationellt yrkesprogram. Utbildningen skall även innehålla de grundskoleämnen som eleven saknar godkänt betyg i för behörighet till önskat program. För enskild elev eller grupp. Utbildningen skall innehålla de grundskoleämnen som eleven saknar godkänt betyg i för önskat nationellt yrkesprogram eller önskat yrkesområde. Utbildningen skall även innehålla de grundskoleämnen som eleven saknar godkänt betyg i för behörighet till önskat program. För enskild elev eller grupp. Utbildningen skall innehålla de grundskoleämnen som eleven saknar godkänt betyg i för önskat nationellt program och dessa skall alltid kunna erbjudas eleven. Utbildningen kan även innehålla andra grundskoleämnen samt kurser i gymnasiegemensamma ämnen. Särskilda insatser som är gynnsamma för elevens kunskapsutveckling kan också ingå i utbildningen. För enskild elev eller grupp. Utbildningen skall innehålla svenska eller svenska som andraspråk utifrån kunskapskraven i årskurs 6. Utbildningen skall även innehålla andra grundskoleämnen samt kurser i gymnasiegemensamma ämnen. Särskilda insatser sam är gynnsamma för elevens kunskapsutveckling kan också ingå i utbildningen.

Meddela fel på sidan

Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

* Obligatoriskt om du vill få svar

Det du skickar till kommunen blir allmän handling.

Kontakt

Introduktionsprogram

Skolområde: Gymnasieskola / Vuxenutbildning

Telefon

044-136502

Besöksadress

Österänggymnasiet

Sjövägen 30

291 43 Kristianstad

Fler kontakter

Nina Olin

Rektor NA

0733- 136507

Urban Widmark

Rektor IMS

0733-13 65 04

Vesna Jakse

Studie-och yrkesvägledare IMA/IMS

044-13 60 46