Teknikprogrammet

Teknik har en viktig roll och runt omkring oss finns det mycket teknisk utrustning, som vi tar för givet ska fungera. Men hur är det med tekniken bakom? Teknikprogrammet erbjuder allt detta och lite till.

Teknikprogrammet ger dig en utbildning som direkt kan leda till arbete inom många branscher, men också en bred högskoleförberedande grund om du vill studera vidare.

Programmet utvecklar dina kunskaper om och färdigheter i teknik och teknisk utveckling samt fysik, kemi och matematik.

Programmet belyser teknikens roll i samspelet mellan människa och natur med hänsyn till hållbar utveckling. Du får undersöka, beskriva och systematisera olika egenskaper hos tekniska objekt och processer. Entreprenörskap och företagande är en annan viktig del i teknikutvecklingen, det löper som en röd tråd genom utbildningen.

 

Tre inriktningar

  • Inriktningen Design och produktutveckling ger dig kunskaper om design och produktutveckling där datorstyrd design samt konstruktion är centralt. Även designprocess och designmetodik behandlas. Fördjupande kunskap inom CAD.

  • Informations- och medieteknik ger dig kunskaper om informations-, kommunikations- och medieteknik. Dator- och kommunikationsteknik, digital media, programmering och webbteknik behandlas.

  • Teknikvetenskap ger dig kunskaper om teknikvetenskapens arbetsmetoder och verktyg för matematisk modellering, simulering, styrning och reglering. Fördjupar även dina kunskaper i fysik, matematik samt teknik.

Plugga vidare till

konstruktör, civilingenjör, arkitekt, formgivare, programmerare, webbutvecklare

Meddela fel på sidan

Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

* Obligatoriskt om du vill få svar

Det du skickar till kommunen blir allmän handling.

Kontakt

Teknikprogrammet

Skolområde: Gymnasieskola / Vuxenutbildning

Telefon

044-13 65 02

Besöksadress

Österänggymnasiet

Sjövägen 30

291 43 Kristianstad

Fler kontakter

Jessica Hermansson

Studie-och yrkesvägledare EE/IN/INY/TE

0733-13 56 66

Mathias Dettmann

Rektor SA/TE

0733134701