Teknikprogrammet

Kan du föreställa dig ett liv utan teknik? Du inser säkert vilken viktig roll teknik har och hur mycket teknisk utrustning det finns runt omkring oss som vi tar för givet ska fungera? Teknikprogrammet erbjuder allt detta och lite till.

Teknikprogrammet

Programmet utvecklar dina kunskaper om och färdigheter i teknik och teknisk utveckling samt fysik, kemi och matematik. Det belyser teknikens roll i samspelet med människa och natur med hänsyn till hållbar utveckling. I teknik ska du undersöka, beskriva och systematisera olika egenskaper hos tekniska objekt och processer. Entreprenörskap och företagande är en annan viktig del i teknikutvecklingen, det löper som en röd tråd genom utbildningen.

Inriktningar

Teknikprogrammet har fem inriktningar. På Österänggymnasiet erbjuder vi tre av dessa, Design och produktutveckling, Informations- och medieteknik samt Teknikvetenskap.

 

Inriktningen Design och produktutveckling ger dig kunskaper om och färdigheter i design och produktutveckling där datorstyrd design samt konstruktion är centralt. Även designprocess och designmetodik behandlas.

Inriktningen Informations- och medieteknik ger dig kunskaper om och färdigheter i informations-, kommunikations- och medieteknik. Dator- och kommunikationsteknik, digital media, programmering och webbteknik behandlas.

Inriktningen Teknikvetenskap ger dig kunskaper om och färdigheter i teknikvetenskapens arbetsmetoder och verktyg för matematisk modellering, simulering, styrning och reglering. Fördjupar även dina kunskaper i fysik, matematik och teknik.

Programfördjupning och individuellt val

Alla inriktningarna har tillhörande programfördjupning och individuellt val inom vilka man breddar eller fördjupar sina kunskaper inom vald inriktning. Som alternativ eller som komplement till detta finns möjligheter att läsa kurser inom exempelvis engelska, entreprenörskap, estetiska ämnen, idrott och hälsa, information och kommunikation, juridik, moderna språk, svenska och träningslära. 

  • Meddela fel på sidan

    Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

    * Obligatoriskt om du vill få svar

    Det du skickar till kommunen blir allmän handling.

Kontakt

Teknikprogrammet

Skolområde: Gymnasieskola / Vuxenutbildning

Telefon

044-13 65 02

Besöksadress

Österänggymnasiet

Sjövägen 30

291 43 Kristianstad

Fler kontakter

Joakim Andersson

Rektor

0733-13 65 15

Louise Johansson

Studie och yrkesvägledare

0733-13 65 16