Skolsköterska

Skolsköterskorna är till för att stödja dig i din utbildning så att du når dina mål. Under första gymnasieåret blir du erbjuden hälsobesök som skall stärka din självkänsla och stimulera till egna medvetna val.

Elevhälsans medicinska insats

Skolsköterskorna och skolläkaren Kristina Georgiev är elevhälsans medicinska insats. Den är din "företagshälsovård". Den är nära, gratis och frivillig. Om du har någon sjukdom eller är i behov av specialkost är det viktigt att du själv kontaktar skolsköterskan. Det sker ingen automatisk rapportering från din förra skola.

Vår uppgift är att följa din hälsa och utveckling och att verka för sunda levnadsvanor. Du kan prata med oss om det mesta. Ibland kan det leda till att vi hjälper dig vidare till andra instanser, som sjukvård, ungdomsmottagning eller BUP (Barn- och ungdomspsykiatrin).

Vi har tystnadsplikt. Det innebär att vi inte utan ditt medgivande får föra vidare det som du anförtror oss. Vi har som alla andra vuxna i skolan anmälningsplikt om vi får kännedom om att du t.ex. utsätts för våld eller andra övergrepp.

Under ditt första läsår kommer du att bli erbjuden ett hälsobesök. Vi diskuterar kring din hälsa, skolsituation och livssituation. Hälsobesöket ska stärka din självkänsla och stimulera till egna medvetna val.

Vi utför enklare sjukvård, rådgivning och bedömningar. Behöver du en längre samtalsstund är det bra om du bokar en tid. Då avsätter vi en tid just för dig.

Skolsköterskan arbetar aktivt för din sexuella hälsa. Kondomer kan du hämta gratis hos oss.

Meddela fel på sidan

Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

* Obligatoriskt om du vill få svar

Det du skickar till kommunen blir allmän handling.

Kontakt

Skolsköterska

Skolområde: Gymnasieskola / Vuxenutbildning

Telefon

044-13 65 02

Besöksadress

Österäng

Sjövägen 30

291 43 Kristianstad

Fler kontakter

Carina Samuelsson

Skolsköterska EE/RL/RLY/SA

044-13 65 91

0738-53 25 51

Martin Pettersson

Skolsköterska IN/TE/NA

044-13 65 13

0733-13 65 13

Jennie Rosvall

Skolsköterska IMA och IMS

0733-136511