Kurator

Vi finns här för dig under din studietid på Österänggymnasiet. Till oss kuratorer kan du vända dig om du behöver stöd, råd eller vägledning i livet.

Som en del av elevhälsans förebyggande och hälsofrämjande uppdrag arbetar vi som skolkuratorer med de psykosociala insatserna och vi sitter med i skolans elevhälsoteam. Vi arbetar för att din tid på Österänggymnasiet ska bli så bra som möjligt. Vi erbjuder stödsamtal för dig som har funderingar kring bland annat stress, sömnbesvär, oro och ångest, nedstämdhet och depression, samt kris och sorg. Ni kan även vända er till oss i frågor som gäller CSN.

Tveka inte att kontakta oss om du har några frågor. Vi har tystnadsplikt!

Meddela fel på sidan

Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

* Obligatoriskt om du vill få svar

Det du skickar till kommunen blir allmän handling.

Kontakt

Kurator

Skolområde: Gymnasieskola / Vuxenutbildning

Telefon

044-13 65 02

Besöksadress

Österänggymnasiet

Sjövägen 30

291 43 Kristianstad

Fler kontakter

Jakob Andersson

Kurator IMA/IN/INY

0733-13 60 74

Linda Sandgren

Kurator EE/IMS/TE

0733-13 67 96

Cathrine Ringström

Kurator NA/RL/RLY/SA

0733-13 65 57