Elevhälsa

Elevhälsans gemensamma uppdrag är att stödja dig så att du når utbildningens mål. Elevhälsan skall vara förebyggande och hälsofrämjande.

  • Meddela fel på sidan

    Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

    * Obligatoriskt om du vill få svar

    Det du skickar till kommunen blir allmän handling.