Elevhälsa

Elevhälsans gemensamma uppdrag är att stödja dig så att du når utbildningens mål. Elevhälsan skall vara förebyggande och hälsofrämjande.

Meddela fel på sidan

Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

* Obligatoriskt om du vill få svar

Det du skickar till kommunen blir allmän handling.