Barn- och fritidsprogrammet

Barn- och fritidsprogrammet är rätt utbildning för dig som vill arbeta med yngre människor. Utbildningen fokuserar på lärande, ledarskap, hälsa, etik, skapande och kommunikation.

Samverkan, samarbete och kommunikation

Utbildningen ger dig kunskaper och förståelse för människors agerande i olika situationer. 
Samverkan, samarbete och kommunikation är viktiga begrepp i utbildningen. 
Du får kunskap om människors socialisation och samspel.  Efter examen har du de kunskaper och färdigheter som krävs för att arbeta med barn och ungdomar inom pedagogiska och sociala yrkesområden. I åk 3 kommer du att göra ett examensarbete, där du praktiskt får visa att du tillgodogjort dig de kunskaper som krävs för att få en yrkesexamen.

 

Pedagogisk inriktning

Du väljer pedagogisk inriktning om du har intresse av att arbeta med yngre barn eller människor med olika svårigheter. Du lär dig pedagogiska arbetsformer för att stärka människors utveckling och lärande.

Arbetsplatsförlagt lärande, APL

 

Arbetsplatsförlagt lärande, APL, är en viktig del av dina studier. Här får du värdefull yrkeserfarenhet och har möjlighet att knyta kontakter i branschen. Du kommer vara ute minst 15 veckor inom den inriktning du har valt.

Nationell idrottsutbildning, NIU

På Barn- och fritidsprogrammet kan du kombinera gymnasiestudierna med elitsatsning i idrott. Du väljer då att gå NIU, Nationell idrottsutbildning. Läs mer på NIU hemsida.

Behörighet till högskola eller universitet

Vill du studera vidare på högskola eller universitet har du möjlighet att inom ramen för det individuella valet läsa ämnen som ger dig grundläggande behörighet (engelska 6 och svenska/svenska som andraspråk 3) och i vissa fall särskild behörighet (t.ex. matematik 2a). Du kan då utbilda dig till exempelvis förskollärare, lärare, socionom, polis eller brandman.

 

Efter programmet

 
  

Efter dina tre år hos oss har du en yrkesexamen inom barn- och fritid. Du kan få anställning som till exempel barnskötare eller elevassistent.

Som du ser är dina valmöjligheter många!

  • Meddela fel på sidan

    Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

    * Obligatoriskt om du vill få svar

    Det du skickar till kommunen blir allmän handling.

Kontakt

Milnergymnasiet

Skolområde: Gymnasieskola / Vuxenutbildning

Telefon

044-13 59 58

Besöksadress

J. A. Hedlunds väg 15

291 33 Kristianstad

Fler kontakter

Maja Yngvesson Nord

Yrkeslärare, barn- & fritid

044-13 59 45