Ansök till program

Information kring antagningen läsåret 2020/2021

Webbplatsen Skånegy.se är öppen för ansökan till gymnasiet den 15 januari till 15 februari. Har du frågor kring hur du ansöker, kontakta din studie- och yrkesvägledare på den grundskola som du går på. 

Om du skulle ångra dig erbjuds en omvalsperiod i månadsskiftetskiftet april/maj där du kan justera ditt val.

Alla val som kommer in efter omvalsperiodens slut betraktas som sena och antagning sker då i mån av plats, efter det att alla elever som sökt i tid har fått sin plats. Den slutgiltiga antagningen presenteras på webben i början av juli och du som elev måste tacka ja eller nej till den erbjudna platsen.

Om du har kommit in på ditt andrahandsval finns det fortfarande chans att komma in på ditt förstahandsval via reservantagning. Reservantagningen avslutas den 15 september.

Välkommen med din ansökan till Milnergymnasiet!

  • Meddela fel på sidan

    Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

    * Obligatoriskt om du vill få svar

    Det du skickar till kommunen blir allmän handling.