Skolsköterska

Skolhälsovården är framförallt förebyggande. Min uppgift är att följa din hälsa och utveckling samt hjälpa dig om du inte mår bra i kroppen eller i själen. Jag arbetar på Milnergymnasiet måndag, onsdag och fredag.

Du kan rådfråga mig om det mesta. Ibland kan jag hjälpa dig direkt men ibland kan dina frågor eller problem leda till att jag behöver hjälpa dig till andra instanser, som t.ex. sjukvården, ungdomsmottagningen eller BUP. 

Om du har någon sjukdom eller är i behov av specialkost är det viktigt att du själv kontaktar mig, det sker ingen automatisk rapportering ifrån din förra skola. Jag har tystnadsplikt och det innebär att inget förs vidare utan ditt medgivande. Som alla andra vuxna på skolan har jag anmälningsplikt om det kommer fram att du till exempel utsätts för våld eller andra övergrepp.

Hälsobesök

Du kommer under din gymnasietid erbjudas ett hälsobesök. Under samtalet diskuterar vi din livsstil, relationer och hälsa.

Skolläkare

Skolläkaren heter Ida Klasson. Tid hos henne beställer du via skolsköterskan.

  • Meddela fel på sidan

    Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

    * Obligatoriskt om du vill få svar

    Det du skickar till kommunen blir allmän handling.

Kontakt

Skolsköterska

Skolområde Gymnasieskola / Vuxenutbildning

Telefon

0733-13 59 53

Besöksadress

J.A. Hedlunds väg 15

291 33 Kristianstad

Öppettider

Mån 08:00—16:00
Ons 08:00—16:00
Fre 08:00—16:00
Fler kontakter

Camilla Ask

Skolsköterska

0733-13 59 53

Arbetar på skolan: måndag, onsdag och fredag