Kurator

Kuratorn finns som en hjälp rörande i princip allt som kan tänkas påverka dina studier och/eller ditt välbefinnande. Du som elev har möjlighet att få individuell samtalskontakt med kurator.

  • Meddela fel på sidan

    Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

    * Obligatoriskt om du vill få svar

    Det du skickar till kommunen blir allmän handling.