ISPEC

ISPEC är en stödenhet som finns på Christians 4:s gymnasium. Stödenheten riktar sig till normalbegåvade elever med en diagnostiserad neuropsykiatrisk funktionsvariation. Stödet gäller elever på både nationella program och introduktionsprogram.

Två olika typer av stöd

Verksamheten erbjuder två olika inriktningar av stöd.

1. Stöd i klass ute på nationellt program eller IM-program

Eleven är antagen till ett nationellt program eller introduktionsprogram på någon av kommunens skolor. Kartläggning av behov görs och rektor på gymnasieskolan ansöker till ISPEC i samråd med vårdnadshavare. Om eleven blir antagen så får eleven stöd av en studiecoach som följer och stöttar eleven under skoldagen. 

Antagningsförfarande

 • Är eleven i behov av stöd från ISPEC, och uppfyller behovskraven, lämnar rektor tillsammans med vårdnadshavare in en ansökan. Ansökningar behandlas löpande.

2. Stöd via individuellt alternativ

Eleven är inskriven på IMISPEC och läser enligt individuellt alternativ. Eleven har sin bas på ISPEC som finns i lokaler vid Söderportgymnasiet. Där arbetar man i små grupper med nära samarbete med lärare, socialpedagoger och specialpedagog. I gruppen finns även en fritidsledare.

Syftet är att eleven skall gå vidare till yrkesintroduktion, annan fortsatt utbildning eller ut i arbetsmarknad.

 Antagningsförfarande

 • Ansök via det ordinarie gymnasievalet (skanegy.se) senast den 15 februari 2019
 • Förutom ansökan via skanegy.se så måste du lämna in en skriftlig ansökan på en speciell blankett. Denna blankett skall vara skolan tillhanda senast den 15 april.
 • Beslut om antagning erhålls i juni.
 • Meddela fel på sidan

  Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

  * Obligatoriskt om du vill få svar

  Det du skickar till kommunen blir allmän handling.