Individuellt alternativ - IMIND

Individuellt alternativ ska leda vidare till nationellt program, annan utbildning eller till arbetsmarknaden via praktik och lämpliga individuellt anpassade kurser.

Individuellt alternativ är till för dig som saknar behörighet till ett nationellt program. Tillsammans med studie- och yrkesvägledare lägger du upp dina studier där dina behov står i centrum. 

Vi erbjuder undervisning i liten grupp i de grundskoleämnen som du saknar godkända betyg i och hela eller delar av gymnasiekurser. Har du tänkt dig kombinationen studier med praktik så hjälper vår praktiksamordnare till med praktikplats. På IMIND kan det även ingå andra insatser för att öka skolmotivation och kännedom om livet utanför skolan.

  • Meddela fel på sidan

    Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

    * Obligatoriskt om du vill få svar

    Det du skickar till kommunen blir allmän handling.