Hotell- och turismprogrammet

Är du intresserad av resebranschen och vill jobba med människor. Hotell- och turismprogrammet (HT) är en yrkesutbildning för arbete inom turistnäringen. En utbildning som varvar teori och praktik.

 
Elever på Hotell- och turismprogrammet

Hotell- och turismprogrammets inriktningar slås samman från och med läsår 2021/22 och ger då en bred utbildning inom hotell och turism. Turismen är en viktig näring i stora delar av världen och omfattar flera olika verksamhetsområden. Resvägar och färdsätt ändras, förväntningar på nya upplevelser ökar och kraven på service förändras.

Teori och praktik varvas

Undervisningen syftar till att utveckla kunskaper inom turismens verksamhetsområden; bo, äta, göra, resa och sälja.  Du får även kunskaper om turismens utveckling och hållbart resande.  Utbildningen belyser frågor som rör sociala, ekonomiska, kulturella och etiska förhållningssätt. Du får utveckla din förmåga att kommunicera och bemöta kunder på ett yrkesmässigt sätt.

De teoretiska kunskaperna får du utveckla genom praktiska uppgifter inom branschen. Vi deltar på olika evenemang på exempelvis Kristianstad Arena och Naturum i Kristianstad vattenriket. 

Arbetsplatsförlagt lärande 

Arbetsplatsförlagt lärande är en viktig del av dina studier. Under utbildningen har du 16 veckors praktik (APL) i Sverige eller utomlands.  

Högskolebehörighet

Du kan få grundläggande högskolebehörighet genom att välja kursen svenska 3 / Svenska som andraspråk 3 under utbildningen. 

Ungt företagande

Som en del i undervisningen får du tillsammans med andra elever prova på att drive ett eget UF-företag under ett läsår. 

NIU/LIU (nationell eller lokal idrottsutbildning)

På hotell- och turismprogrammet kan du kombinera din utbildning med elitsatsning (NIU) med någon av  följande idrotter:  amerikansk fotboll, fotboll, friidrott, golf eller handboll. Läs mer om NIU!

Eller så kan du kombinera din utbildning med lokal idrottsutbildning (LIU) med någon av följande idrotter: amerikansk fotboll, fotboll, friidrott, ishockey, orientering, tennis. 

   

  • Meddela fel på sidan

    Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

    * Obligatoriskt om du vill få svar

    Det du skickar till kommunen blir allmän handling.

Kontakt

Christian 4:s gymnasium

Skolområde Gymnasieskola/ Vuxenutbildning

Telefon

044-13 60 70

Besöksadress

Östra Boulevarden 13

291 53 Kristianstad

Fler kontakter

Erik Tirén Törnblom

Rektor HA, HT, HV Frisör och HV Florist

0733-13 44 06

Ingrid Sigsjö

Studie- och yrkesvägledare HA, HT, HV, SA, NA

0733-13 59 44