Försäljnings- och serviceprogrammet

Är du intresserad av service och att träffa människor ska du välja Försäljnings- och serviceprogrammet, som tidigare hette Handel-och administrationsprogrammet. Du får fördjupa dig i bland annat kommunikation, ledarskap och bemötande.

Försäljnings- och serviceprogrammet är ett yrkesprogram där du har praktik (APL) alla 3 åren. Du lär dig grunder inom kundservice, inköpsarbete, varuhantering, säljkampanjer, marknadsföring, varuexponering och utformning av reklam inom handel. Du får grundkunskaper inom affärskommunikation och företagsekonomi.

Praktik och teori

Dina teoretiska kunskaper får du omsätta i praktiska moment under din utbildning. I årskurs 1 har du 2 veckors arbetsplatsförlagd utbildning (APL). Under årskurs 2 har du  APL 1 dag/vecka och under årskurs 3 APL 2 dagar/vecka. Då är du ute på en arbetsplats och följer och deltar i allt förekommande arbete. APL-plats väljer du i samverkan med skolan och i största möjligaste mån utifrån ditt intresse.

APL ger dig yrkeserfarenhet och kan ge dig möjlighet att få ett arbete direkt efter gymnasiet. Skolan har ett fördjupat samarbete med representanter från praktikplatserna genom skolans programråd.

Ungt företagande (UF)

Som en del i undervisningen får du tillsammans med andra elever prova på att driva ett eget UF-företag under ett helt läsår. Ung företagsamhet ger dig möjlighet att träna och utveckla din kreativitet, företagsamhet och ditt entreprenörskap. 

Högskolebehörighet

Från och med höstterminen 2023 innehåller alla yrkesprogram kurserna som krävs för grundläggande högskolebehörighet. Du som elev kan aktivt välja bort dem inför årskurs 2.

      

Meddela fel på sidan

Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

* Obligatoriskt om du vill få svar

Det du skickar till kommunen blir allmän handling.

Kontakt

Christian 4:s gymnasium

Skolområde Gymnasieskola/ Vuxenutbildning

Telefon

044-13 60 70

Besöksadress

Östra Boulevarden 13

291 53 Kristianstad

Fler kontakter

Erik Tirén Törnblom

Rektor FS, HA, HT och HV Frisör

0733-13 44 06

Ingrid Sigsjö

Studie- och yrkesvägledare FS, HA, HT, HV, SA, NA

0733-13 59 44