Estetiska programmet - estetik och media

För dig som vill fördjupa dig i mediernas påverkan på samhället och vill få verktyg att själv få ut ditt budskap.

Medievärlden är mer och mer närvarande i vardagen. Under utbildningen kommer eleverna få möjlighet att se att medierna behövs men att de alltid ska granskas kritiskt. Kärnan är att kunna kommunicera på ett etiskt och professionellt sätt.

På inriktningen Estetik o Media får eleverna uttrycka sig med hjälp av olika medier som till exempel film, foto och grafik. Utbildningen ger också eleven en bred kunskap om medievärlden genom förståelse för hur medierna fungerar och vilken påverkan de har på människor. Kunskaper om olika mediegenrer som exempelvis reklam, propaganda och journalistik ingår också i utbildningen. Samband och koppling till den estetiska tanken är återkommande i mediekurserna och utbildningen bedrivs i nära samarbete med övriga inriktningar på skolan.

Lektionerna består ofta av praktiska och teoretiska pass och ofta i projekt form. Eleverna arbetar både individuellt och i grupp.

Kontakten med yrkeslivet är viktig under utbildningen och kan innebära dokumentation av konserter och evenemangen, samarbete med föreningar och  medverka i offentliga utställningar.

   

                 

Meddela fel på sidan

Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

* Obligatoriskt om du vill få svar

Det du skickar till kommunen blir allmän handling.