Skolstart 2020

Den 19 augusti börjar höstterminen 2020. I år sker inte uppropet i aulan utan samling sker på skolgården.

Skolstartsdagen kommer alla elever att mötas upp på skolgården och få information om vilket klassrum respektive elev ska gå till.

Blivande årskurs 1 elever ska vara på skolgården klockan 09.00.

Elever i årskurs 2 ska vara på på skolgården klockan 10.00.

Elever i årskurs 3 ska vara på skolgården klockan 11.00.

  • Meddela fel på sidan

    Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

    * Obligatoriskt om du vill få svar

    Det du skickar till kommunen blir allmän handling.