Elevinformation

Den här sidan är mest till för dig som redan går på skolan eller som är vårdnadshavare till en elev på skolan. Här hittar du länkar till viktiga e-tjänster, planer och kontaktvägar till skolan.

Har du några frågor eller undringar kontakta oss på: christian.4s.gymnasium@utb.kristianstad.se

Vanliga frågor

 • Classroom

  Google Classroom är en nätbaserad plattform där all information om dina kurser finns. Det är viktigt att du varje dag kontrollerar om det finns viktig information.

 • Chromebook

  Som elev får du under din studietid låna en bärbar dator. Din chromebook ska du ha med dig till skolan varje dag. Det är viktigt att du inte tappar bort eller lämnar ut ditt användarnamn och lösenord! Du är själv ansvarig för ditt konto. Olämplig eller otillåten användning kan leda till att du blir avstängd från tillgång till din dator, vilket kan leda till att du inte kan följa undervisningen. 

 • Gymnasieexamen

  En fullständig utbildning i gymnasieskolan ger dig en gymnasieexamen.Beroende på program kan du få en Yrkesexamen eller Högskoleförberedande examen. 

  För en yrkesexamen ska du läsa 2500 poäng varav 2250 poäng ska vara godkända.

  Du ska uppnå minst E i kurserna:
  Svenska 1/Svenska som andraspråk 1
  Engelska 5
  Matematik 1a

  Du måste också uppnå godkänt i 400 poäng av de programgemensamma ämnena och godkänt betyg i gymnasiearbetet.

  För en Högskoleförberedande examen ska du läsa läsa 2500 poäng varav 2250 poäng ska vara godkända. 

  Du ska uppnå minst E i kurserna: 
  Svenska 1, 2, 3, /Svenska som andraspråk 1, 2, 3. 
  Engelska 5, 6. 
  Matematik 1.
  Godkänt gymnasiearbete.

   

   

 • Högskolebehörighet

  Vi erbjuder alltid möjligheten att läsa in grundläggande behörighet till högskolan. Kurserna väljer du när du går i åk 1 för att läsas under åk 2 och 3. Skolans studie- och yrkesvägledare informerar om detta under vårterminen.
  Kurserna är: Svenska 2/Svenska som andraspråk 2, Svenska 3/ Svenska som andraspråk 3 och Engelska 6.

 • Individuell studieplan

  Varje elev som går på Christian 4:s gymnasium får en individuell studieplan. Den innehåller uppgifter om din studieväg och om de val av kurser du gjort. Vid frågor kontakt skolans studie- och yrkesvägledare. 

 • Ledighet

  Skolan avråder från längre ledigheter då det innebär ett stort arbete för eleven att ta igen missade studier. Eleven har ett eget ansvar att informera sig om de moment som han/hon missat i undervisningen.

  All ansökan om ledighet görs hos mentor. Ansökan ska lämnas till mentor minst tre veckor före önskad ledighet. Avser ledighet mer än tre dagar ska den godkännas av rektor. Vårdnadshavare kontaktar mentor i samband med ledighetsansökan för omyndig elev.

  Ledighetsblankett

 • Uppehåll / avbrott i studierna

  Vill du göra studieuppehåll eller avbryta dina studier kontaktar du skolans studie- och yrkesvägledare. Avbryter du studierna måste du lämna tillbaka lånad dator, läromedel och skåpnyckel. Ej återlämnat material faktureras. 

 • Plan mot kränkande behandling

  Kränkande behandling, mobbning eller diskriminering får enligt skollagen inte förekomma på skolor. Skolan arbetar aktivt för att förebygga och åtgärda kränkningar. Se: Plan för kränkande behandling. 

Meddela fel på sidan

Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

* Obligatoriskt om du vill få svar

Det du skickar till kommunen blir allmän handling.

Kontakt

Christian 4:s Gymnasium

Skolområde: Gymnasieskola / Vuxenutbildning

Telefon

044-13 60 70

Besöksadress

Östra Boulevarden 13

Kristianstad

Fler kontakter

Tony Ivarsson

Rektor ES och Riksgymnasiet.

044-13 52 99

0733-13 52 99

Annika Löfgren

Rektor NA, SA, IM och ISPEC

0733-13 52 70

Erik Tirén Törnblom

Rektor FS, HA, HT och HV Frisör

0733-13 44 06