Elevhälsa

Elevhälsan består av rektor, specialpedagog, skolsköterska och kurator. Elevhälsan arbetar främst hälsofrämjande och förebyggande för att stödja eleverna utveckling mot utbildningens mål. Att må bra är grunden för att lyckas.

Specialpedagog

Hit kan du vända dig om du behöver hjälp och stöd i din studiesituation. Du kan få hjälp med olika hjälpmedel  som kan underlätta dina studier. Kanske behöver du hjälp med planering för att komma ikapp eller hjälp med studieteknik. Möjlighet till läs/skriv/matematiktester finns.

Du som vårdnadshavare är välkommen att vända dig till specialpedagogen om du har frågor kring ditt barns studiesituation.

Specialpedagog:

Gunilla Underdal 0733-135214, gunilla.underdal@utb.kristianstad.se

Mikael Danilo,  0738-532771, mikael.danilo@utb.kristianstad.se

Skolsköterska

Att må bra och trivas i skolan är viktigt för dig och dina studier. Du är välkommen att kontakta mig om du har någon ohälsa/sjukdom som kan påverka dina studier.

Jag finns på skolan för att ge råd och hjälpa dig när det gäller din hälsa. Vi kan ta hjälp av skolläkare vid behov.Under ditt första år erbjuds du ett hälsosamtal. Vi samtalar kring livsstil och hälsa och vi följer upp din hälsojournal från grundskolan gällande vaccinationer, tillväxt med mera.

Skolsköterska:

Catarina Carlson, 0733-136191, catarina.carlson@utb.kristianstad.se

Kurator

Att må bra och trivas i skolan är viktigt för dig och dina studier. Ibland behöver man någon att prata med, någon som kan lyssna och vara ett stöd, då kan du vända dig till mig. Jag har tystnadsplikt.

Skolkurator:

Åsa Sjöholm, 0733-136365, asa.sjoholm@utb.kristianstad.se

  • Meddela fel på sidan

    Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

    * Obligatoriskt om du vill få svar

    Det du skickar till kommunen blir allmän handling.

Kontakt

Christian 4:s gymnasium

Skolområde: Gymnasieskola / Vuxenutbildning

Telefon

044-13 60 70

Besöksadress

Östra Boulevarden 13

291 53 Kristianstad

Fler kontakter

Mikael Danilo

Specialpedagog

0738-53 27 71

Catarina Carlson

Skolsköterska

0733-13 61 91

Åsa Sjöholm

Kurator

0733-13 63 65

Gunilla Underdal

Specialpedagog

0733-135214