Besök oss

Vill du veta mer om hur det är att studera på Christian 4:s gymnasium?

Välkommen att ställa dina frågor till oss, skriv gärna i ditt mail vem du skulle vilja prata med elev, lärare, rektor, SYV och vilket program du är intresserad av: 

E-postadress: c4gymnasium@kristianstad.se

Studie- och yrkesvägledare:  Ingrid Sigsjö telefon: 073-3135944 eller e-post ingrid.sigsjo@utb.kristianstad.se.

Du kan också få mer information om programmen hos oss genom din SYV på grundskolan.

Du kan söka våra program på Skånegy, valperioden är från 15 januari till 15 februari. Omvalsperioden är 25 april till 15 maj. 

Är du som går i åk 9 intresserad och nyfiken på något av våra program brukar vi ta emot elever på skuggning. Du får då vara med på någon/några lektioner och träffa våra lärare och elever.

Vi kan, p.g.a. rådande smittläge i Skåne, för närvarande inte ta emot
studiebesök/skuggning på skolan. Vi kommer att uppdatera informationen här så fort förändringar sker och vi kan ta emot er på skuggning. 

  • Meddela fel på sidan

    Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

    * Obligatoriskt om du vill få svar

    Det du skickar till kommunen blir allmän handling.