Ekonomi, studiebidrag

Som elev i gymnasieskola finns ett antal olika bidrag. Studiebidrag kommer automatiskt. De elever som studerar på annan ort än hemorten och behöver bo på studieorten kan få ekonomiskt stöd.

Studiebidrag

Studiebidraget är 1 250 kr/mån och betalas ut av Centrala Studiestödsnämnden (CSN). Elever får bidraget från och med kvartalet efter att de fyllt 16 år till och med vårterminen det år de fyller 20 år. De måste bedriva heltidsstudier på gymnasiet eller Vuxenutbildningen för att få bidraget. Någon ansökan behövs inte.

Elever som går på fristående gymnasieskolor eller på folkhögskolor ansöker om ekonomiskt stöd hos CSN.

Ekonomiskt stöd för resor och inneboende

De elever som studerar på annan ort än hemorten och behöver bo på studieorten kan få ekonomiskt stöd. Detta gäller för elever i kommunala gymnasieskolor samt i kommunal vuxenutbildning.

Det ekonomiska stödet, som kallas inackorderingstillägg, gäller till och med det första kalenderhalvåret eleverna fyller 20 år. Stödet avser boende, fördyrat uppehälle samt resor till och från hemmet. Ansökningsblankett och mer information om det här finns på sidan om inneboende och inackordering. 

Inackordering

Resebidrag för gymnasieelever

Elever som har minst 6 kilometer färdväg (enkel resa) till skolan och inte kan utnyttja allmänna kommunikationer kan få resebidrag. Även vid besvärlig resväg och orimligt långa väntetider, mer än 3 timmar per dag, kan resebidrag betalas ut. Beslut gäller för varje enskild ansökan.

Extra resebidrag för gymnasieelever

Elever som har minst 4 kilometer till närmaste busshållplats eller motsvarande kan ansöka om extra resebidrag. Detta bidrag betalas ut i kombination med terminsbiljett.

Avstånd mellan hem och hållplats:

 • 4-6 km 300 kr/mån
 • 6-10 km 500 kr/mån
 • 10-15 km 700 kr/mån
 • Över 15 km 900 kr/mån
 • Meddela fel på sidan

  Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

  * Obligatoriskt om du vill få svar

  Det du skickar till kommunen blir allmän handling.