Byta gymnasieskola eller program

Om du vill byta gymnasieskola eller program finns möjlighet till det förutsatt att du är behörig och att det finns plats.

Fritt sök till gymnasieskolor i Skåne och västra Blekinge

Kommuner i Skåne och västra Blekinge har ett så kallat samverkansavtal om fritt sök. Det innebär att du som söker till år 1 på gymnasieskolan kan välja fritt mellan nationella program i samtliga kommuner. De som har högst betyg kommer in på den sökta utbildningen, oberoende av var i samverkansområdet man bor.

Byte av gymnasieskola eller program

Har du börjat i årskurs 1 på gymnasieskolan och vill byta program gör du det fram till och med den 15 september via gymnasieantagningen i Kristianstad.

Vill du byta program efter den 15 september i årskurs 1 eller någon gång under årskurs 2 och 3 kontaktar du rektorn eller studievägledaren för det program du vill börja på. Du hittar kontaktuppgifter på Skånegys webbsida.

Skånegy.se

Vill du byta till en skola som ligger utanför samverkansområdet Skåne och västra Blekinge kontaktar du gymnasieantagningen. 

Har du frågor om att byta program kan du kontakta gymnasieantagningen.

Meddela fel på sidan

Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

* Obligatoriskt om du vill få svar

Det du skickar till kommunen blir allmän handling.