Betyg och bedömning

I gymnasieskolan sätts betyg på varje avslutad kurs och på gymnasiearbete. Betygsskalan har sex steg, fem godkända steg, E-A och F som är ett icke godkänt betyg.

Betyg sätts efter avslutad kurs

I gymnasieskolan sätts betyg på varje avslutad kurs och på gymnasiearbete. Efter fullföljd utbildning får eleven ett examensbevis om hon eller han uppfyller kraven för examen, annars utfärdas ett studiebevis. Betygsskalan har sex steg, fem godkända steg, E-A och F som är ett icke godkänt betyg.

Du kan läsa mer om betyg på Skolverkets webbsida.

Utvecklingssamtal

Minst en gång per termin ska elev, vårdnadshavare och lärare ha ett utvecklingssamtal.  Det ska handla om elevens kunskapsutveckling och sociala utveckling. Målen finns i läroplanen och de olika kursplanerna.

Du kan läsa mer om betyg på Skolverkets hemsida.

Direkt till Skolverkets webbsida om betyg

Meddela fel på sidan

Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

* Obligatoriskt om du vill få svar

Det du skickar till kommunen blir allmän handling.