Välja skola inför årskurs 7

Det år eleven till hösten ska börja i årskurs 7 finns möjlighet att göra ett skolval genom att ansöka via vår e-tjänst 1-12 mars 2021. Elever som i dag går på en F-9 skola har en reserverad plats i åk 7 på nuvarande skola även om inget aktivt val görs.

E-tjänster

  Skolval inför läsår 2021/2022

  Om ditt barn är folkbokfört i Kristianstads kommun och ska börja i årskurs 7 till hösten, finns möjligheten att göra ett skolval under en period på två veckor i februari-mars. I skolvalet kan ni välja upp till tre skolor som rangordnas 1-3. Elever som i dag går på en skola som har årskurs F-9 har en reserverad plats i årskurs 7 på nuvarande skola, även om inget aktivt val görs.

  Ansökan och valperiod

  Val av skola görs i vår e-tjänst. Inför läsåret 2021/2022 är e-tjänsten öppen för skolval 1-12 mars 2021. För att ansöka via e-tjänsten krävs att samtliga vårdnadshavare har BankID. Om ni är två vårdnadshavare måste båda godkänna ansökan för att den ska vara giltig.

  Blankett används i undantagsfall då ansökan om skolval ska göras av:

  • Vårdnadshavare som saknar BankID
  • Familjehem
  • Vårdnadshavare till elev utan fullständigt personnummer
  • Vårdnadshavare där någon i familjen har skyddade uppgifter

  Blanketten finns endast tillgänglig här på hemsidan under skolvalsperioden (1-12 mars 2021).

  Om du ansöker om skolval via blankett ska blanketten vara inkommen till placeringsenheten senast den 12 mars 2021.

  Profilklass

  Vissa kommunala skolor har en så kallad profilklass. Profilklass söks på olika sätt:

  • Om profilklassen har färdighetsprov sker intag via detta prov och inte via det digitala skolvalet. Kontakta dessa skolor direkt om ni önskar plats där.
  • Profilklasser som inte har färdighetsprov söks inom det digitala skolvalet i vår e-tjänst.

  Har du fått beslut om en placering på en profilklass med antagningsprov behöver du inte göra något annat skolval.

  På sidan "Grundskola" kan du läsa mer om profilklass och se vilka som finns.

  Läs mer om profilklasser i grundskolan 

  Välja en fristående skola

  Om eleven önskar börja i en fristående skola, görs ansökan direkt till den skolan. Kontakta den fristående skolan för besked om sista ansökningsdag. Om eleven får placering på en fristående skola ska det meddelas till placeringsenheten via e-post till:

  skolplaceringar@kristianstad.se

  Som ett planeringsstöd inför kommunens skolplaceringar ska det i skolvalet väljas "05 Fristående verksamhet" som 1:a val. Observera att detta är ingen ansökan utan endast ett planeringsstöd för kommunen.

  Ogiltig ansökan eller ej inskickad ansökan

  Ansökan är ogiltig om samtliga vårdnadshavare inte har signerat ansökan eller att ansökan inte gjorts inom ansökningstidens datum. Vid ogiltig ansökan räknas det som att inget val gjorts och ditt barn placeras på en skola nära hemmet, eller på en skola dit ditt barn är berättigad att få skolskjuts. Det samma gäller om ni inte gör någon ansökan alls. De elever som idag går på en F-9 skola har en reserverad plats i årskurs 7 på nuvarande skola, även om inget aktivt val gjorts eller ansökan av någon anledning är ogiltig.

  Beslut om skolplacering

  Cirka två veckor efter att skolvalet stängts kommer du att få ett mejl om att beslut om skolplacering finns tillgängligt i e-tjänsten. Om du ansökt via blankett alternativt inte gjort något aktivt val skickas beslutet med post. Om eleven går på en F-9-skola och inte gör något aktivt val till årskurs 7 utfärdas inget nytt beslut om placering på den skolan. Vi utgår från önskemål om skola så långt det är möjligt. Elever som är folkbokförda i Kristianstads kommun har rätt till en skolplacering på en kommunal skola nära hemmet eller på en skola dit ditt barn är berättigad att få skolskjuts. Om det finns fler sökande än platser på önskad skola fördelas eleverna enligt fastställda urvalskriterier.

  Direkt till e-tjänst

  Läs mer om urvalskriterier vid skolplacering

  Skolbyte för blivande årskurs 7

  Efter att du fått beslut om skolplacering inför årskurs 7, finns möjlighet att ansöka om skolbyte under en period på en vecka i april för att få besked under maj månad.

  E-tjänsten för skolbyte inför läsåret 2020/2021 är öppen 15-23 april 2021. Om du ansöker om skolbyte via blankett ska blanketten vara inkommen till placeringsenheten senast 23 april 2021.

  Ansökningar som är inskickade under ovanstående period får beslut om placering i början av maj. Inkommen ansökan om skolbyte efter den 23 april hanteras först i slutet av juni och i början av augusti.

  Läs mer om att byta skola

  Urvalskriterier

  Urvalskriterier används om det är fler sökande till en skola än det finns platser.

  Läs mer om urvalskriterier vid skolplacering

  På väg att bosätta er i Kristianstad

  Om du är på väg att flytta till Kristianstad inför nästa läsår och har barn som ska börja i årskurs 7 kontaktar du placeringsenheten för mer information.

  Läs mer om inflyttning

  Modersmålsundervisning

  Elev har rätt till modersmålsundervisning om minst en av föräldrarna har ett annat modersmål än svenska, och använder detta språk i sitt dagliga umgänge med barnet. Information om ansökan hittar du här:

  Läs mer om modersmål

  Skolskjutsgränser

  Skola nära hemmet (närhetsprincipen) är en skola inom nedanstående skolskjutsgränser från folkbokföringsadressen till skolan. Avstånd för skolskjutsgränser avser kortaste väg till skolan, här räknas endast vägar samt gång- och cykelvägar, inte stigar eller dylikt. Vid uträkning av avstånd används den Nationella vägdatabasen (NVDB).

  • 2 000 m för åk F-1
  • 2 500 m för åk 2-3
  • 3 000 m för åk 4-6
  • 4 000 m för åk 7-9

  Om det inte finns en skola inom ovanstående skolskjutsgränser, är eleven anvisad till en skola med skolskjuts, förutsatt att skolskjuts är berättigad. Rätten till skolskjuts upphör om man väljer en skola som ligger utanför respektive skolskjutsgräns.

  Läs mer och kontakta transportenheten om du har frågor om skolskjuts 

  • Meddela fel på sidan

   Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

   * Obligatoriskt om du vill få svar

   Det du skickar till kommunen blir allmän handling.