Byta skola

Om ditt barn är folkbokfört i Kristianstads kommun och önskar byta till en annan kommunal skola i Kristianstad ska en ansökan om skolbyte göras.

Ansökan om byte görs via e-tjänst ovan. För att kunna göra detta krävs att samtliga vårdnadshavare har BankID som var för sig loggar in i e-tjänsten för att signera ansökan för att ansökan ska bli giltig och skickas in.

Blankett används i undantagsfall då ansökan om skolbyte ska göras av:

 • Vårdnadshavare som saknar BankID
 • Familjehem
 • Vårdnadshavare till elev utan fullständigt personnummer
 • Vårdnadshavare där någon i familjen har skyddade uppgifter

Samtliga vårdnadshavare måste skriva under blanketten för att den ska vara giltig.

Blankett laddas ner eller fås på Medborgarcenter i Rådhus Skåne. Blanketten postas till placeringsenheten och adressen står på blanketten.

Skolbyte inom kommunen

Ta gärna kontakt med rektor på din nuvarande skola samt rektor på önskad skola för handledning innan ni ansöker om skolbyte. Tänk på att vid ett beslut om beviljat skolbyte förlorar eleven sin plats på nuvarande skola och skolbytet kan inte ångras.

Om ditt barn är folkbokfört i Kristianstads kommun och ni önskar byta skola ska en ansökan göras där ni kan rangordna upp till 3 skolor. Önskas skolbyte på grund av ändrad folkbokföringsadress inom kommunen ska ansökan kompletteras med en kvittens på flyttanmälan från Skatteverket alternativt en kopia på köpe-/hyreskontrakt som styrker kommande folkbokföring.

Om du önskar byta till en profilklass finns det två varianter avseende intag till dessa:

 • Vissa profilklasser har färdighetsprov som avgör vilka elever som får placering där. Om du önskar byta till en sådan profilskola skall du ta kontakt direkt med den skolan.
 • Andra profilklasser har inte färdighetsprov. Ansökan till dessa göras i e-tjänsten och det är urvalskriterierna som avgör vilka elever som är mest berättigade att få en ledig plats.

Du kan läsa mer om profilklasserna under grundskola.

Läs mer om profilklasser i grundskolan

Önskemål om skolbyte till en fristående skola

Om eleven önskar byta till en fristående skola görs ansökan direkt till den skolan. Om eleven får plats på den fristående skolan ska det meddelas till kommunens placeringsenhet via e-post till:

skolplaceringar@kristianstad.se

Hantering av skolbyte

Ansökan om skolbyte att starta på ny skola en viss månad (aug-maj) hanteras i mitten av månaden innan önskat datum för skolbyte.  Ansökan om att byta skola inför nytt läsår (augusti) kan göras från och med mitten av april läsåret innan och hanteras i slutet av juni och början på augusti.

Ansökningar på grund av ändrad folkbokföringsadress (flytt) hanteras löpande, eller månaden innan ett särskilt önskat skolbytesdatum (förutsatt att ansökningen kommit in i tillräckligt god tid).

Beslut om skolplacering

Vi utgår från önskemål om skola så långt det är möjligt. Varje elev har rätt till en skolplacering på en kommunal skola antingen inom skolskjutsgränsen eller på en skola med anvisad skolskjuts förutsatt att skolskjuts är berättigad. Om det finns fler sökande än platser på önskad skolan fördelas eleverna enligt fastställda urvalskriterier. 

Läs mer om urvalskriterier vid skolplacering

Beslut fås månaden innan skolstart om ansökan kommit in i tid.

Om byte beviljas förlorar eleven sin placering på nuvarande skola. Om det inte finns någon ledig plats på den önskade skolan avslås ansökan och eleven behåller sin nuvarande skolplacering. Någon "kö" med sökande hålls inte vid skolorna. Ny ansökan kan göras efter beslut om avslag.

Skolskjutsgränser

Skola nära hemmet är en skola inom nedanstående skolskjutsgränser från folkbokföringsadressen till skolan. Avstånd för skolskjutsgräns avser kortaste väg till skolan, här räknas endast vägar samt gång- och cykelvägar, inte stigar eller dylikt. Vid uträkning av avstånd används den Nationella vägdatabasen (NVDB).

 • 2 000 m för åk F-1
 • 2 500 m för åk 2-3
 • 3 000 m för åk 4-6
 • 4 000 m för åk 7-9

Om det inte finns en skola inom ovanstående skolskjutsgränser så är eleven anvisad en skola med skolskjuts till.

Rätten till skolskjuts upphör om man väljer en skola som ligger utanför skolskjutsgränserna.

Läs mer och kontakta transportenheten om du har frågor om skolskjuts 

Fritidshem

Ansökan om fritidshem kan göras så snart ni fått beslut om skolplacering.

Läs mer om fritidshem

Inflyttande elev

Om ni flyttar in till Kristianstads kommun från annan kommun och önskar plats på en kommunal skola gör du anmälan om skolplacering via e-tjänsten.

Läs mer om inflyttning

 • Meddela fel på sidan

  Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

  * Obligatoriskt om du vill få svar

  Det du skickar till kommunen blir allmän handling.