Välja eller byta grundskola

Ansökan om att välja eller byta grundskola inom Kristianstads kommun samt att anmäla att grundskolelev flyttar in till Kristianstads kommun görs i våra e-tjänster. För att kunna använda e-tjänsterna krävs att samtliga vårdnadshavare har BankID.

Det är dags att börja i förskoleklass det år barnet fyller 6 år.
Det är dags att börja i förskoleklass det år barnet fyller 6 år.

Välja skola

Val av skola genomförs inför nästa läsår under en period på cirka tre veckor i februari/mars. Nu är möjligheten att välja skola stängd. E-tjänsten för att välja skola kommer att öppna igen när valperioden för nästa läsår börjar. Valet av skola görs till förskoleklass (det år barnet fyller 6 år) och till årskurs 7 för elever som nu går i årskurs 6.

För elever som har en skolplacering finns det möjligheter att under läsåret ansöka om att få byta skola. Rutinerna för detta ses på länken nedan.

Byta skola

Byte av skola kan göras om eleven redan har en placering på en skola. Byte beviljas endast om det finns plats på den önskade skolan. Läs mer på vår sida om att byta skola.

Byta skola

Fritidshem

Om barnet har behov av fritids kan du ansöka om plats så snart ditt barn fått en skolplacering. Information om fritidshem hittar du här:

Fritidshem, fritids

Modersmålsundervisning

Ett barn har rätt till modersmålsundervisning om minst en av föräldrarna har ett annat modersmål än svenska och använder detta språk i sitt dagliga umgänge med barnet. Information om ansökan hittar du här: 

Modersmål, hemspråk

Inflyttande elev

Om ni flyttar till Kristianstads kommun från annan kommun och önskar plats på en kommunal skola gör du en anmälan om skolplacering via e-tjänsten. Mer information kring rutiner vid inflyttning finns här:  

In- eller utflyttning

Skolor i kommunen

Du kan söka efter kommunala och fristående skolor i listan Förskolor och skolor A-Ö. Där finns också kontaktuppgifter.

Förskolor och skolor A-Ö

  • Meddela fel på sidan

    Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

    * Obligatoriskt om du vill få svar

    Det du skickar till kommunen blir allmän handling.