Frida resursenhet

Resursenheten Frida ligger i Vä utanför Kristianstad. Enheten ligger i ett lugnt område med skog, lekplats och fotbollsplaner.

Vår verksamhet

Resursenheten Frida ligger i Vä utanför Kristianstad. Enheten ligger i ett lugnt område med skog, lekplats och fotbollsplaner. Vi har två lektionssalar, en matsal och några små rum. Enheten ligger avskild från övrig utbildningsverksamhet.

Arbetssätt

Vi har ca 14 elever som går i årskurs 6-9. Eleverna kommer från olika delar av kommunen. De är delade i två grupper. Personaltätheten är hög vilket gör att eleverna hela tiden har vuxna nära sig. Vi arbetar med tydlig struktur, personligt schema och IT-verktyg.

Hos oss har resursskolans skolsköterska sin mottagning. 

  • Meddela fel på sidan

    Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

    * Obligatoriskt om du vill få svar

    Det du skickar till kommunen blir allmän handling.