Frågor och svar om skolmaten

Serveringen av lättmjölk och lättmargarin och halalslaktad kyckling i Kristianstads kommuns skolor och förskolor har väckt en del frågor bland föräldrar. Här ger vi svar på några av dem.

Vanliga frågor

 • Får mitt barn i sig tillräckligt med fett?

  De nordiska näringsrekommendationerna NNR säger att 25-35% av energi bör komma från fett. Skolans och förskolans måltider, som alla är näringsberäknade, ligger på drygt 30% fett.
  Riktigt små barn – under två år kan i vissa fall behöva extra fett, då kan det vara lämpligt att tillsätta en tesked olja eller flytande margarin till matportionen.

 • Hur mycket tillsatser finns i margarin?

  Margarin tillverkas av främst vegetabiliska oljor och fetter, någon form av mjölk, salt (för smak och hållbarhet) lecitin (som emulgeringsmedel för att blanda olja och vatten), arom, samt A- och D-vitamin. All olja som används till livsmedel, som margarin (inklusive Bregott) och andra livsmedel, förädlas på samma sätt som den olja som säljs i butik (undantag jungfruolja oliv).

 • Vilka krav ställer Kristianstads kommun vid livsmedelsupphandling när det gäller köttprodukter?

  Kristianstads kommuns livsmedelspolicy, som fastställer kraven för livsmedelsupphandlingen, bygger på grundläggande kvalitetskrav, krav på ursprungsmärkning och att produkten ska uppfylla de kvalitetskrav som ställts i EU- direktiv, EU- förordningen, livsmedelslagstiftningen, livsmedelsförordningar, Livsmedelsverkets och Jordbruksverkets föreskrifter. När kommunen gör förfrågan på ett livsmedel, fokuserar man på dess innehåll och hur det ur miljö- och djurskyddssynpunkt produceras.

 • Varför ingår halalmärkta produkter?

  Kristianstads kommun har ett gemensamt avtal för inköp av livsmedel som är upphandlat enligt lagen om offentlig upphandling. Alla produkter i livsmedelsavtalet uppfyller kvar på kvalitet som har ställts. Det görs ingen aktiv efterfrågan på halal märkta produkter i livsmedelsupphandlingen. Märkningen är något som följer med på köpet.

 • Erbjuds halalslaktade produkter?

  Nej, eftersom vi inte erbjuder specialkost av specifikt religiösa skäl (dvs det är inget valbart alternativ) anges inte i restaurangen att köttet är halal-märkt. Det anges inte heller när varan är EU-ekologiskt, MSC-märkt eller med annan likartad specifik märkning.

 • Är all kyckling som serveras halalmärkt?

  Nej, märkningen rör endast ett fåtal produkter.

 • Hur slaktas djuren?

  Djuren slaktas med föregående bedövning och skiljer sig inte från en slakt enligt svensk djurskyddslag. Skillnaden är att en bön läses och att djuret är vänt mot Mecka vid slakten.

 • Kan man välja ett annat alternativ de dagar det serveras kyckling?

  Ja, varje dag finns alternativ som inte innehåller kyckling.

Meddela fel på sidan

Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

* Obligatoriskt om du vill få svar

Det du skickar till kommunen blir allmän handling.