Lovskola, sommarskola

Sommarskola erbjuds till elever i årskurs 8 som riskerar att inte klara målen samt till elever som gått ut årskurs 9 och inte blivit behöriga till gymnasiet.

Lovskola 

Från och med läsåret 2021/2022 arrangeras alla lovskolorna inom respektive grundskoleområde. Lovskola erbjuds elever i årskurs 8 och 9 som riskerar att inte klara målen samt till elever som gått ut årskurs 9 och inte blivit behöriga till gymnasiet. Lovskola ges två dagar på höst-, sport- och påsklovet samt nio dagar i juni veckorna efter avslutningsveckan.

Frågor kring hur lovskolan arrangeras på respektive skola besvaras av ansvarig rektor.

  • Meddela fel på sidan

    Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

    * Obligatoriskt om du vill få svar

    Det du skickar till kommunen blir allmän handling.