Lovskola, sommarskola

Sommarskola erbjuds till elever i årskurs 8 som riskerar att inte klara målen samt till elever som gått ut årskurs 9 och inte blivit behöriga till gymnasiet.

Lovskola 

Från och med läsåret 2021/2022 arrangeras alla lovskolorna inom respektive grundskoleområde. Lovskola erbjuds elever i årskurs 8 och 9 som riskerar att inte klara målen samt till elever som gått ut årskurs 9 och inte blivit behöriga till gymnasiet. Lovskola ges två dagar på höst-, sport- och påsklovet samt nio dagar i juni veckorna efter avslutningsveckan.

Frågor kring hur lovskolan arrangeras på respektive skola besvaras av ansvarig rektor.

Meddela fel på sidan

Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

* Obligatoriskt om du vill få svar

Det du skickar till kommunen blir allmän handling.