Viby skola

Viby skola är en idyllisk byskola som ligger 6 kilometer utanför Kristianstad. Vår verksamhet är uppdelad i åldershomogena klasser och fritidshem. På skolan går det drygt 120 elever från förskoleklass till och med årskurs 6.

Viby skola ligger cirka 6 kilometer söder om Kristianstad.
Viby skola ligger cirka 6 kilometer söder om Kristianstad.

Hur jobbar vi?

På Viby skola arbetar vi för att skapa trygghet, trivsel och gemenskap. Vi utgår från elevernas erfarenhet och intressen när vi planerar vår undervisning. Vi arbetar med olika samtalsmetoder. Samtalet med eleven är viktigt och vi använder oss av olika arbetssätt för att främja elevens utveckling. Vi har en tydlig struktur och varierar arbetsmetoderna. Vi har ett starkt och gott kollegialt samarbete och arbetar tillsammans för att utveckla skolan.

Vi förklarar tydligt för eleverna vilka mål de ska uppnå. Genom elevens delaktighet är det lättare  att utvärdera uppnådd kunskap. På så vis utmanas och motiveras eleverna så att de i högre grad kan ta ansvar för sitt lärande. På Viby skola har vi ett starkt och gott kollegialt samarbete och arbetar tillsammans för att utveckla skolan.

Fritidshem

Fritidshemmet är öppet alla vardagar mellan 06.30 och 18.30. Här går barn i åldrarna 6-12 år. Varje vecka arbetar vi med elevernas delaktighet och inflytande.  Du kan följa vårt fritidshem på vårt instagramkonto som heter viby.fritids.

Vår verksamhet strävar efter att eleverna skall ha en lärande fritid. Ett av våra mål är att öka elevernas inflytande och ansvar på fritidshemmet, samt att göra dem medvetna om att de har ett inflytande utöver verksamheten. Varje vecka har eleverna stationer man kan välja med olika planerade aktiviteter. Här kan eleverna prova på något nytt, stärka gruppen och samtidigt lära känna barn i andra åldersgrupper. Eleverna blir en del av vår verksamhet. Våra stationer har alltid en koppling till läroplanen.

För de elever som vill erbjuder vi läxhjälp i lugna lokaler. Vi vill erbjuda eleverna ett helhetsperspektiv där vi på fritidshemmet samarbetar med skolan.

Elevhälsa

På skolan finns ett elevhälsoteam med skolsköterska, kurator och specialpedagoger som med sina olika kompetenser stöttar eleverna under deras skoltid.

Skollunch

På skolan serveras lunch som är tillagad i skolans kök. Råvarorna väljs med omsorg och maten håller en hög kvalité.  

Meddela fel på sidan

Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

* Obligatoriskt om du vill få svar

Det du skickar till kommunen blir allmän handling.

Kontakt

Viby skola

Skolområde: Östra

Telefon

044-13 24 56

Besöksadress

Almgrens väg 16

291 51 Viby

Postadress

Norretullskolan

Carina Jönsson

Norretullsvägen 6

291 32 Kristianstad

Fler kontakter

Annika Månsson

Rektor

044-13 48 07

Carina Jönsson

Administratör

044-13 53 11

Läs mer

Krav-certifierad

Vår verksamhet är kravcertifierad. Det är en del av det miljöarbete som pågår i verksamheterna.

Krav-certifierad Läs mer