Helgedalskolan

Helgedalskolan ligger strax utanför centrala Kristianstad i ett villaområde. Vi har ungefär 260 elever och bedriver undervisning i årskurs F-6. På skolan finns också fritidshemsverksamhet för de elever som behöver omsorg efter skoldagens slut.

Helgedalskolan ligger i ett villakvarter söder om E22.:an.
Helgedalskolan ligger i ett villakvarter söder om E22.:an.

Vår verksamhet

På Helgedalskolan bedriver vi undervisning i årskurs F-6, samt fritidsverksamhet. Vi arbetar för att skapa förutsättningar för att eleverna ska lyckas på bästa möjliga sätt. Skolan ligger mitt inne i Helgedals villaområde. Granne med skolan ligger nybyggda Helgedals förskola. Skolan är under ombyggnad och beräknas klar senhösten 2021.

Rastaktiviteter

På skolan erbjuder vi organiserade rastaktiviteter på alla raster under veckan utom på onsdag förmiddag. Det är våra lärare i fritidshemmet som ansvarar för dessa aktiviteter. Detta är en del av skolans medvetna arbete för att skapa trygghet och studiero. Arbetet utgår från skolans värdegrundsarbete och de behov vi ser behövs i våra kartläggningar och i kommunens trygghet- och trivselenkät.

Skolans vision

Helgedalskolan ska vara en attraktiv skola dit både elever och pedagoger söker sig.

Skolans mål

  • Eleverna på Helgedalskolan har en ökad måluppfyllelse där samtliga elever når betyget E i samtliga ämnen.

  • Hög trivsel hos personal och elever och att samtliga elever känner sig trygga. 

  • En god arbetsmiljö för både elever och pedagoger. 

  • Aktiva och synliga ledare som organiserar och fördelar arbetet i organisationen.

Elevhälsoteam

På skolan har vi ett elevhälsoteam som träffas varje vecka. Vi arbetar efter en dagordning som rullar över fyra veckor för att få en systematik kring hur vi arbetar med olika områden som kränkningar, kunskapsresultat, samverkan med andra instanser och professioner, elevärenden mm. I elevhälsoteamet ingår rektor, specialpedagog, skolsköterska och kurator. Vi har även skolpsykolog och skolläkare knuten till teamet när behov finns. Fokus för teamet är att arbeta förebyggande och hälsofrämjande. Vi arbetar utifrån ett årshjul  där vi berör olika områden som är aktuella i olika årskurser och för olika grupper. Ibland uppstår behov mer akut och då finns det utrymme att arbeta med det.

Bibliotek

Skolans bibliotek ligger mitt i skolbyggnaden i en ljus och luftig lokal som är tillgänglig för alla verksamheter, både skola och fritidshem. Här kan du läsa och låna böcker, läsa tidningar och söka information. I biblioteket arbetar Erika på tisdagar mot åk 4-6 och Christina på torsdagar mot åk F-3. De är även ute i klasserna och har bokprat, undervisar om källkritik och hur man söker information.

Meddela fel på sidan

Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

* Obligatoriskt om du vill få svar

Det du skickar till kommunen blir allmän handling.

Kontakt

Helgedalskolan

Skolområde: Västra

Telefon

044-13 40 47

Besöksadress

Norra vägen 25

291 62 Kristianstad

Postadress

Helgedalskolan

Sibyllevägen 32

291 62 Kristianstad

Fler kontakter

Ylva Arnholdt-Olsson

Rektor

044-13 20 35

Emma Gustafsson

Administratör

044-13 40 47