Fröknegårdskolan, låg- och mellanstadium

Fröknegårdskolan ligger i Kristianstads norra stadsdel Näsby. I dagsläget går ca 230 elever på skolan. Vi har elever från förskoleklass till årskurs 6. Du kan söka till klass med musikprofil från årskurs 4. Fritids ligger i angränsande lokaler till F-6:s verksamhet.

Fröknegårdskolan M finns i nybyggda lokaler i anslutning till högstadiet
Fröknegårdskolan M finns i nybyggda lokaler i anslutning till högstadiet

Vår verksamhet

Vår verksamhet ligger på Näsby i Kristianstad. Fröknegårdskolan låg- och mellanstadium (LM) har en förskoleklass, en klass i årskurs 1, två klasser i årskurs 2 och en klass i årskurs 3. Vi har också två klasser vardera i årskurs 4, 5 och 6. F-klassen är i före detta Näsbyvillan som ligger bredvid idrottshallen och lågstadiet är intill i de grå paviljongerna. Vårt mellanstadium ligger i den nybyggda delen av Fröknegårdskolan i anslutning till högstadiet och matsalen.

Från årskurs 4 har vi en kommunal musikprofil med körinriktning och en lokal kommunikationsprofil. Vi har en integrerad verksamhet för våra nyanlända elever i årskurserna 4-6. Drygt hälften av eleverna på skolan har ett annat modersmål än svenska. 

Fritidshem

Skolan har tre fritidshem. Vi har två avdelningar för barnen i årskurs F-2, som ligger i före detta Näsbyvillan och en avdelning för eleverna i årskurs 3-6, som ligger på mellanstadiet. Avdelningen för de äldre eleverna heter Klubben. Klubben ligger i bottenplanet på högstadiets byggnad.

I vår fritidsverksamhet har vi fokus på att skapa en meningsfull fritidstid där du som elev får vara med att forma innehållet. Hos oss värnar vi om elevinflytande då du är en viktig del av fritids. Verksamheten erbjuder allt från skapande, social samvaro till fysiska aktiviteter och utevistelse.

Fritidsavdelningarna är sammanslagna vid öppningar, stängningar och även vid vissa lov. Frukost äter vi på före detta Näsbyvillan och mellanmål äter vi på de olika fritidshemmen.

Vårt arbetssätt

Fröknegårdskolan arbetar fokuserat och prioriterat med elevers ansvar, inflytande och delaktighet över sitt eget lärande, språk- och matematikutveckling samt med normer och värden. Vi hjälps åt!

Skolan och fritidshemmen genomsyras av goda relationer och verkar för att kunskaper och förmågor utvecklas hos eleverna genom goda relationella processer. Vi arbetar för en god lärmiljö där förutsättningar och möjligheter ska finnas för att kunna undervisa, leda, handleda och coacha elever i deras kunskaps- och sociala utveckling.

Framgångsfaktorer på vår skola är blanda annat vår lokala kommunikationsprofil och Kristianstads kommuns musikklasser, där elevernas styrkor används som en möjlighet i hela barnets utveckling. Skolan värnar om alla elevers sätt och rätt att kommunicera. Vi skapar framtidsmod!

Musikklass

Vi har musikklasser med körprofil i årskurserna årskurs 4-9 på Fröknegårdskolan. När du går i musikklass har du förmånen att få utökad musikundervisning i form av att sjunga i kör. Under läsåret får du delta i flera musikevenemang såsom  bland annat luciakonsert, vårkonsert och rekryteringskonsert, musikal. Du kan söka till oss via e-tjänst eller blankett ovan.

Vi hoppas att just du är intresserad av att börja hos oss!

Vi väntar på din ansökan! Välkommen!

Plats kvar i Musikklass

Även om du inte ska börja i årskurs 4 hösten 2022, har vi platser kvar i våra andra årskurser. Använd e-tjänsten eller blanketten som finns ovan under E-tjänster. 

Övrig information

På Fröknegårdskolan LM finns ett elevhälsoteam bestående av rektor, skolsköterska, kurator, specialpedagoger och speciallärare. Skolläkare samt skolpsykolog kontaktas vid behov.

En stor del av skolans personal har genomgått en utbildning, läslyftet, med fokus på att öka barns läsning, läsflyt och läsförståelse. Skolan och pedagogerna har en helhetssyn över våra verksamheter vilket gör att det genomsyrar våra verksamheter för att skapa de bästa förutsättningarna för ökat läsande. Våra barn och unga behöver kunna läsa för att kunna delta i dagens samhälle!

Skolmaten serveras i vår matsal och tillagas i skolköket på skolan.

Kamratstödjare finns på skolan och de arbetar för att Fröknegårdskolan ska vara en trygg och trivsam skola för alla. De finns till för elevernas skull och som elev kan du vända dig hit när det är något som känns fel. Om du känner dig utanför eller vill reda ut en konflikt. Då lyssnar kamratstödjarna och försöker hjälpa till.

  • Meddela fel på sidan

    Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

    * Obligatoriskt om du vill få svar

    Det du skickar till kommunen blir allmän handling.

Kontakt

Fröknegårdskolan LM

Skolområde: Norra

Telefon

044-13 43 40

Besöksadress

Näsbychaussén 81

291 36 Kristianstad

Postadress

Fröknegårdskolan

Malin Persson

Näsbychaussén 81

291 36 Kristianstad

Fler kontakter

Camilla Hansson

Rektor, låg- och mellanstadiet (LM)

044-13 62 94

Malin Persson

Administratör

044-13 43 40