Centralskolan

Centralskolan deltar aktivt i riksidrottsförbundets rörelsesatsning och är en generation PEP-certifierad skola sedan 2022. Vi är en positiv och välkomnande skola där vi möter och stödjer eleverna i deras olika behov för att ge varje enskild elev de bästa förutsättningarna att lyckas.

Centralskolan ligger mitt i stan nära till stadsbiblioteket och muséet.
Centralskolan ligger mitt i stan nära till stadsbiblioteket och muséet.

Centralskolan är en skola för årskurserna F-6 med ca 240 elever fördelat på 13 klasser. Skolan ligger på Östermalm i centrala Kristianstad vilket innebär att vi har nära till t ex stadsbiblioteket, Regionsmuséet och Naturum. Vi har också nära till parker och grönområdet Björket och Hammarsjön.

Vi använder oss av tydliga strukturer, ett gemensamt förhållningssätt och tydliggörande pedagogik som skapar struktur och trygghet och därmed högre måluppfyllelse. Samverkan för barnens bästa sker från förskoleklass upp till årskurs 6.

Sedan 2022 är vi stolta över att vara en PEP-certifierad skola! Att bli certifierad som en Generation Pep Skola innebär att skolan har nått alla mål som har satts för att skapa och säkerställa möjligheterna till fysisk aktivitet och hälsosamma matvanor under skoldagen. Centralskolan är dessutom en samverkansskola med Högskolan i Kristianstad, vilket innebär att skolan strukturerat via ett avtal tar emot lärarstudenter. 

 Välkommen till oss på Centralskolan!

Centralskolans fritidshem

På Centralskolan finns två fritidsavdelningar som erbjuder skolbarnomsorg för våra elever i klass F-1 och klass 2-6. Fritidshemmen har öppet alla vardagar 6.30 - 18.30.

Elevhälsoteam

Centralskolan har ett väl fungerande elevhälsoteam som träffas varje vecka. I elevhälsoteamet ingår rektor, specialpedagog, skolsköterska, socialrådgivare och kurator. Till elevhälsoteamet finns också en skolpsykolog och skolläkare knuten. Vår skolsköterska arbetar heltid på Centralskolan liksom vår kurator och våra specialpedagoger.

Skolbibliotek

I vårt bibliotek kan du låna böcker, läsa tidningar och söka information i referensböcker. En dag i veckan finns även vår skolbibliotekarie tillgänglig om du behöver tips eller hjälp med något. 

Lika möjligheter för alla

Från årskurs 4 har alla elever en egen chromebook medan de yngre eleverna har tillgång till halvklassuppsättningar. Vi använder oss av flera olika digitala hjälpmedel för att skapa en tillgänglig lärmiljö för våra elever. Ett av hjälpmedlen är appwriter, en talsyntes för text, som används för att underlätta och lyckas med läsning och skrivning. Att få lyckas bidrar till en bättre självbild och ökad motivation vilket i sin tur ger ett högre resultat.

Skolrestaurang

I vår skolrestaurang serveras frukost, skollunch och mellanmål och det erbjuds dagligen vegetariskt alternativ samt salladsbuffé, knäckebröd och frukt.

Rastverksamheten

På skolans raster finns det möjlighet för eleverna att delta i organiserade rastaktiviteter som genomförs av våra lärare i fritidshem. Rastaktiviteterna bygger på skolans värdegrundsarbete för att skapa en lugn och trygg rastmiljö.

 Centralskolan dansar Jerusalema!

Meddela fel på sidan

Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

* Obligatoriskt om du vill få svar

Det du skickar till kommunen blir allmän handling.

Kontakt

Centralskolan

Skolområde: Östra

Telefon

044 - 13 66 17

Besöksadress

Götgatan 14 B

290 30 Kristianstad

Postadress

Centralskolan

Götgatan 14 B

290 30 Kristianstad

Fler kontakter

Ulrika Åkerberg

Rektor

0733-13 66 17

Linnéa Andersson

Administratör

044 - 13 66 14

Läs mer

Krav-certifierad

Vår verksamhet är kravcertifierad. Det är en del av det miljöarbete som pågår i verksamheterna.

Krav-certifierad Läs mer