Grundskolor

Alla våra grundskolor har en egen sida där verksamheten beskrivs. Där finns också karta och kontaktuppgifter till skolan.

Våra kommunala grundskolor är markerade i blått på kartan. De fristående grundskolorna är markerade i grönt.

I menyn hittar du alla våra kommunala grundskolor. Samtliga kommunala och fristående grundskolor hittar du här:

Förskolor och skolor A-Ö

Skolområden

Skolverksamheten i kommunen är organisatoriskt indelad i områden som kallas skolområden. Det finns fyra områden för förskola och grundskola och ett område för gymnasieskola och vuxenutbildning. Varje skolområde leds av en skolchef. Du kan läsa mer om våra skolområden och hitta kontaktuppgifter till skolcheferna här:

Skolområden

Meddela fel på sidan

Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

* Obligatoriskt om du vill få svar

Det du skickar till kommunen blir allmän handling.