Avgifter och regler

Avgifter och regler för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg utgår från lagstiftning och beslut fattade i barn- och utbildningsnämnden och kommunfullmäktige.

Vilka som ska få plats, hur lång tid det dröjer innan barnet får plats och vilka avgifter som ska betalas är reglerat. Det finns beslut som gäller nationellt och beslut som är lokalt fattade i kommunen.

Frågor om avgifter för förskola hänvisas till Placeringsenheten och fritidshem till administratören på den skola där du har ditt barn. Kontaktuppgifter finns på respektive förskola eller skolas webbsida.

Meddela fel på sidan

Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

* Obligatoriskt om du vill få svar

Det du skickar till kommunen blir allmän handling.