Skolområden

Skolverksamheten i kommunen är organisatoriskt indelad i områden som kallas skolområden. Det finns fyra områden för förskola och grundskola och ett område för gymnasieskola och vuxenutbildning. Varje skolområde leds av en skolchef.

Skolområde Norra

Skolområde Norra sträcker sig från de nordligaste delarna av kommunen med Arkelstorp som basort ner via Balsbygden till Näsby. Här finns både landsbygd och höghusområde, vilket ger möjligheter till ett rikt och varierat kultur-, natur- och kunskapsutbyte.

Skolchefen har sin expedition på Fröknegårdskolan.

Förskolor och skolor som tillhör Skolområde Norra

Skolområde Södra

Skolområde Södra innefattar de större orterna Åhus, Degeberga och Tollarp samt närliggande byar.

Skolchefen har sin expedition på Sånnaskolan.

Förskolor och skolor som tillhör Skolområde Södra

Skolområde Västra

Skolområde Västra omfattar en stor del av kommunens västra delar, från Önnestad och Färlöv till Vä, Öllsjö och Gärds Köpinge. I skolområdet finns allt från små byar med små skolor - till större bostadsområden med stora förskolor och skolor i de mer centrala delarna av kommunen.

Skolchefen har sin expedition på Slättängsskolan.

Förskolor och skolor som tillhör Skolområde Västra

Skolområde Östra

Skolområde Östra omfattar de centrala och östra delarna av Kristianstads kommun.  Här finns stadsmiljö och landsbygd med såväl små som stora förskolor och grundskolor. Inom skolområdet finns också grundsärskola.

Skolchefen har sin expedition på Norretullskolan.

Förskolor och skolor som tillhör Skolområde Östra

Skolområde Gymnasium Vuxenutbildning

Skolområde Gymnasium Vuxenutbildning omfattar de fem kommunala gymnasieskolorna, vuxenutbildningen, yrkeshögskolan, riksgymnasium för gravt rörelsehindrade och kommunala musikskolan.

Skolor som tillhör Skolområde Gymnasium Vuxenutbildning

Meddela fel på sidan

Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

* Obligatoriskt om du vill få svar

Det du skickar till kommunen blir allmän handling.