Mat och måltider

Alla barn har rätt till en god och näringsriktig måltid. Den mat som vi serverar är kostnadsfri. Måltiden är ett tillfälle för barn och personal att umgås och skapa relationer. Den kan också väcka nyfikenhet för vidare frågor om hållbar utveckling.

Skolmat är mat, vanligen lunch men ibland också mellanmål, som serveras i en skola.
Skolmat är mat, vanligen lunch men ibland också mellanmål, som serveras i en skola.

Mat och måltider i förskolor och grundskolor


 

Vi har sammanlagt 70 kök på våra förskolor och skola som serverar 12 000 lunchportioner varje dag. Dessutom serveras det frukost och mellanmål på våra förskolor och fritidshem. Vid varje måltidstillfälle serveras ett vegetariskt alternativ.

Loggan för EU

 

Vi arbetar aktivt med att uppmärksamma barn, elever och personal på mat- och klimatfrågor. Det gör vi genom att minska matsvinn, KRAV-certifiera våra skolkök och laga mer grönt. Mer information finns under relaterad information.

I vår kommun har vi en politiskt beslutad måltidspolicy. Policyn sätter ambitionsnivån och ramarna för skolmåltiderna i Kristianstads
kommunala grundskolor och förskolor. Vi arbetar med att öka de ekologiska inköpen av livsmedel.

Skolmatsedel

Matsedeln för förskolor och grundskolor presenteras på sidan:

skolmaten.se

Därifrån kan du kan skriva ut en matsedel. Matsedeln finns också som appen "Skolmaten" för mobiltelefon eller surfplatta. Separat meny finns för laktosreducerad kost och meny för frukost och mellanmål.

Meddela fel på sidan

Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

* Obligatoriskt om du vill få svar

Det du skickar till kommunen blir allmän handling.